Jill Visser

Mijn naam is Jill Visser en in 2018 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Utrecht. Tijdens mijn opleiding wist ik al snel dat ik mij wilde richten op het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen. Ik heb werkervaring opgedaan in een kinderpraktijk en op een cluster 4 school.
Ik heb ervaring in het behandelen van kinderen van afwijkende mondgewoonten (OMFT) en kinderen met spraak- en taalproblemen. Hiervoor heb ik onder andere de basiscursus ‘Oromyofunctionele Therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoonten’ gevolgd, de cursus ‘Denk Stimulerende Gesprekstechnieken (DGM)’ en de cursus ‘Onderzoek en behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens de principes van Hodson & Paden’. Daarnaast heb ik verschillende studiedagen gevolgd op het gebied van spraakstoornissen. In het voorjaar van 2024 volg ik de Post-HBO opleiding ‘Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2-6 jaar’.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99104175591.