Jill Visser

Mijn naam is Jill Visser en in 2018 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Utrecht. Tijdens mijn opleiding wist ik al snel dat ik mij wilde richten op het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen. Ik heb werkervaring opgedaan in een kinderpraktijk en op een cluster 4 school. Ik heb recent de cursus autismespectrumstoornissen en de basiscursus Oromyofunctionele Therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoonten afgerond. Daarnaast heb ik tijdens mijn opleiding een basiscursus Nederlands met Gebaren (NmG) gevolgd.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99104175591.