Praktijk

Behandeling in de praktijk
Na de intake en het logopedisch onderzoek wordt in overleg de behandelfrequentie vastgesteld op 1 à 2x per week. Daarnaast moet u rekenen op ongeveer 10 à 15 minuten huiswerk per dag. Voor iedere behandeling wordt in principe 30 minuten gereserveerd. Dit wil zeggen, de tijd dat het contact met logopedist tot aan de aantekeningen die de logopedist vastlegt van de behandeling. Wij maken daarom afspraken van 25 minuten en reserveren 5 minuten voor administratietijd.

Continuïteit van de behandelingen
Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het weleens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat uw logopedist ziek is, een nascholing volgt of andere verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk wordt uw logopedist vervangen door een collega-logopedist.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden of geen vervanging mogelijk is, krijgt u oefeningen en tips/adviezen mee zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen.

Identificatieplicht
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.  Bron Rijksoverheid

Klanttevredenheidsonderzoek door meetbureau QDNA
Wij nodigen u 1x per jaar uit om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Alleen met uw toestemming (middels de behandelovereenkomst) ontvangt u een uitnodiging. Deelname is volstrekt vrijwillig, anoniem en uw privacy is beschermd. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling. De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Wij horen graag wat u als positief heeft ervaren. Wij hopen ook dat u het persoonlijk met uw behandelend logopedist deelt als u zaken negatief ervaart tijdens de behandeling. Daar kunnen wij dan van leren en hierop actie ondernemen. Uiteraard kunt u dit ook kwijt in het klanttevredenheidsonderzoek.

Praktijkvoorwaarden
Voorafgaand aan de eerste afspraak ontvangt u onze Praktijkvoorwaarden