Bregje Hollanders

Mijn naam is Bregje Hollanders. In 1999 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Rotterdam en Omstreken. Na mijn afstuderen heb ik eerst waargenomen binnen diverse logopediepraktijken en op een school voor moeilijk lerende kinderen. Op 1 mei 2000 sloot ik mij, als vrijgevestigd logopedist, aan bij de praktijk voor logopedie Daalmeer/Koedijk in Alkmaar. In januari 2010 ben ik gestart met mijn praktijk in Heemskerk.

Ik ben gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van complexe spraak- en taalstoornissen bij (zeer jonge) kinderen, preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen 0-2 jaar), logopedie bij kinderen met het Syndroom van Down (en andere syndromen), logopedische problemen bij schisis en logopedie bij sensorische informatieverwerkingsproblemen. Ik ben Hanen® en Floorplay gecertificeerd en ben tevens Acoustic Pioneer Coach.

Ik ben mede-auteur van het articulatie-oefenprogramma “Klank voor klank, Woord voor woord” en ik ben trainer bij de ideaLOGO Academy.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 79900266691. Tevens ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie (NVPL).