Preverbale Logopedie

Logopedisten houden zich bezig met de diagnostiek en behandeling van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen bij volwassenen en kinderen. De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd.  Naast de term ‘preverbale logopedie’ wordt in de praktijk ook de wat oudere term prelogopedie nog regelmatig gebruikt.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

10-juli-2009-30-150x150

Logopedisten die zich bezighouden met preverbale logopedie hebben na hun opleiding een aanvullende (Post-HBO) opleiding gevolgd. De verschillende hogescholen bieden hiervoor cursussen en opleidingen aan.

Bij ons in de praktijk is Bregje Hollanders geregistreerd preverbaal logopedist.

Klik hier voor meer informatie over preverbale logopedie.