Preverbale Logopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij baby’s en jonge kinderen van 0-2 jaar wordt preverbale logopedie (of prelogopedie) genoemd.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

10-juli-2009-30-150x150

Logopedisten die zich bezighouden met preverbale logopedie hebben na hun opleiding een aanvullende (Post-HBO) opleiding gevolgd. De preverbaal logopedist kan zich, na het volgen van voldoende na- en bijscholing, iedere 5 jaar herregistreren.

Weigert uw baby de fles? Kijk hier voor meer informatie over flesweigeren en de behandeling.

Bregje Hollanders is geregistreerd preverbaal logopedist bij ons in de praktijk.
Klik op onderstaand logo voor meer informatie over preverbale logopedie.