Vergoeding en tarieven

Voor 2024 hebben wij alleen een contract met Zilveren Kruis afgesloten.
Hieronder vallen onderstaande labels:

  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (inclusief Ziezo en De christelijke Zorgverzekeraar) UZOVI-nummer 3311
  • Interpolis Zorgverzekeringen N.V. UZOVI-nummer 3313
  • FBTO Zorgverzekeringen N.V. UZOVI-nummer 3351
  • De Friesland Zorgverzekeringen UZOVI-nummer 3358

De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Er geldt geen eigen bijdrage.
De tarieven van Zilveren Kruis vindt u hier


Onderstaande prijzen gelden:

 • Wanneer de praktijk geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
 • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
 • Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
 • Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024
 • Logopedie is vrijgesteld van BTW
Prestatie of dienstTarief
Screening bij directe toegang logopedie€ 23,00
Screening, intake en onderzoek (bij directe toegang)€ 92,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 92,00
Eenmalig onderzoek (op medische indicatie)€ 92,00
Individuele zitting reguliere (online) logopedie€ 46,00
Individuele zitting preverbale logopedie€ 92,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling€ 25,00
Instructie/overleg ouder(s)/verzorger(s) van de patiënt *€ 46,00
Telefonische zitting (maximaal 15 minuten) *€ 23,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak **€ 38,50
* wordt door enkele zorgverzekeraars vergoed
** ouder(s)/verzorger(s) van de patiënt krijgt/krijgen de factuur thuis en dient/dienen deze zelf te voldoen

Belangrijk
Informeer altijd zelf bij uw verzekeraar wat er vergoed zal worden bij contractvrije logopedie. Uw zorgverzekeraar is verplicht om de juiste informatie aan u te verstrekken, vraagt u dus goed door en houdt u uw polis bij de hand.

Collega’s van ons hebben een overzicht gemaakt van de verschillende polissen per zorgverzekeraar. Dit overzicht vindt u hier. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kinderlogopedie Heemskerk is niet aansprakelijk voor de door u gemaakte kosten in onze praktijk en de vergoeding hiervan door uw zorgverzekeraar. Het is de verantwoordelijkheid van (de ouders van) de patiënt zich te laten informeren bij de zorgverzekeraar over de exacte vergoeding van de behandelingen.

Verwijzing
U kunt zonder verwijsbrief bij ons terecht. Bent u verzekerd bij CZ (of haar dochtermaatschappijen Just, OHRA, Nationale Nederlanden, IZZ), ASR of RMA? Dan is een verwijsbrief in alle gevallen nodig. Ook voor preverbale logopedie heeft u altijd een verwijsbrief van een arts nodig.

Betalen
De facturen van de contractvrije zorg worden verzorgd door het Factoringbureau Infomedics. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de facturen en het eventueel indienen van de facturen bij uw zorgverzekeraar.

Afmelden
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of per email te worden geannuleerd. Dit in verband met de gereserveerde behandeltijd voor uw kind.  Indien u de afspraak minder dan 24 uur van tevoren heeft afgezegd wordt de behandeling (ongeacht de reden) bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit geldt ook voor een online behandeling of telefonisch consult. Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als uw eigen risico.

Online logopedie
Online logopedie is altijd mogelijk bij ons. Geeft u het tijdig (minimaal 2 uur van tevoren) aan als u een online behandeling (of een telefonisch consult) wenst, bijvoorbeeld bij ziekte of andere omstandigheden. Ook kan de logopedist, bij bijzondere omstandigheden, zelf besluiten om de behandeling om te zetten naar een online behandeling of telefonisch consult.


Overleg met en verslaglegging aan derden
De logopedist schrijft jaarlijks een verslag aan de verwijzer of de behandelend arts. Ouders krijgen hiervan een kopie en kunnen deze desgewenst overhandigen aan de leerkracht of andere betrokkenen.
Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer/behandeld arts) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Kinderlogopedie Heemskerk voor deze werkzaamheden kosten in rekening. Denk hierbij aan het de aanwezigheid van de behandelend logopedist bij een overleg, een extra uitgebreid verslag voor aanvraag van een onderwijsarrangement, het doen van extra onderzoek op aanvraag etc. De aanvrager dient deze werkzaamheden te vergoeden.

Onderstaande prijzen gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Prestatie of dienstTarief
Overleg met derden (per 30 minuten) *€ 46,00
Uittoeslag bij overleg met derden *€ 25,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten) *€ 46,00
Telefonisch/online overleg met derden (per 15 minuten) *€ 23,00
Beantwoorden van mail in plaats van overleg met/verslaglegging aan derden *€ 23,00
Intercollegiaal consult (per 30 minuten) *
€ 46,00
* De aanvrager van deze dienst krijgt de factuur toegezonden en dient deze te voldoen