Vergoeding

Tarieven 2019
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd

Voor 2019 hebben wij alleen een contract met Zilveren Kruis afgesloten
Hieronder vallen onderstaande labels:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (inclusief Pro Life) UZOVI-3311
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V. UZOVI-3313
 • OZF Zorgverzekeringen N.V. UZOVI-3314
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V. UZOVI-3351
 • Avero Achmea Zorgverzekeringen N.V. UZOVI-3329
 • IAK Volmacht B.V. (volmacht avero achmea) UZOVI-8971
 • Aevitae B.V. (volmacht avero achmea) UZOVI-8958

Onderstaande prijzen gelden:

 • Wanneer de praktijk geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
 • Of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
 • Vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
 • Logopedie is vrijgesteld van BTW.

prestatietarief
anamnese en onderzoek na verwijzing€ 86,00
eenmalig onderzoek€ 86,00
individuele zitting reguliere logopedie€ 43,00
individuele zitting preverbale logopedie€ 86,00
toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling€ 25,00
telefonische zitting (maximaal 15 minuten)*€ 22,00
instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt*€ 43,00
verslaglegging aan derden (per 30 minuten)**€ 43,00
overleg met derden (per 30 minuten)**€ 43,00
niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak**€ 34,50
*wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed
**wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed

Betalen
De facturen worden verzorgd door het Factoringbureau Infomedics. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de facturen en het eventueel indienen van de facturen bij uw zorgverzekeraar.

Afmelden
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per email te worden geannuleerd. Dit in verband met de gereserveerde tijd voor uw kind.
Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren heeft geannuleerd, ongeacht de reden, wordt de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit geldt ook in verband met ziekte, graag hiervoor uw begrip.
Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als uw eigen risico.