Tarieven

Voor 2023 hebben wij alleen een contract met Zilveren Kruis Achmea afgesloten.
Hieronder vallen onderstaande labels:

  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (inclusief Ziezo en Pro life)) UZOVI-nummer 3311
  • Interpolis Zorgverzekeringen N.V. UZOVI-nummer 3313
  • FBTO Zorgverzekeringen N.V. UZOVI-nummer 3351
  • De Friesland Zorgverzekeringen UZOVI-nummer 3358
  • One Underwriting Health (volmacht)  UZOVI-nummer 8971

De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Er geldt geen eigen bijdrage.
De tarieven van Zilveren Kruis Achmea vindt u hier


Onderstaande prijzen gelden:

  • Wanneer de praktijk geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars.
  • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
  • Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Prestatie of dienstTarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing€ 90,00
Eenmalig onderzoek€ 90,00
Individuele zitting reguliere (online) logopedie€ 45,00
Individuele zitting preverbale logopedie€ 90,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling€ 25,00
Telefonische zitting (maximaal 15 minuten)*€ 22,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt*€ 45,00
Overleg met derden (per 30 minuten)**€ 45,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)**€ 45,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak***€ 37,50
* wordt door enkele zorgverzekeraars vergoed
** wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, de aanvrager dient de factuur te voldoen
*** cliënt krijgt de factuur thuis en dient deze zelf te voldoen

Betalen
De facturen worden verzorgd door het Factoringbureau Infomedics. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de facturen en het eventueel indienen van de facturen bij uw zorgverzekeraar.

Afmelden
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per email te worden geannuleerd. Dit in verband met de gereserveerde tijd voor uw kind. Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren heeft geannuleerd, wordt de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit geldt ook voor online behandelingen en telefonische consulten. Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als uw eigen risico.

Online logopedie is altijd mogelijk bij ons. Geeft u het tijdig (minimaal 2 uur van te voren) aan als u een online behandeling (of een telefonisch consult) wenst, bijvoorbeeld bij ziekte of andere omstandigheden.