Sabine Schlüter

Mijn naam is Sabine Schlüter en ik ben in 2017 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool in Rotterdam. Gedurende mijn opleiding heb ik een indruk gekregen van de diverse doelgroepen en werkvelden, maar mijn voorkeur gaat het meeste uit naar het behandelen van (jonge) kinderen met spraak- en taalproblematiek. Om mijn werk volgens de laatste inzichten te kunnen uitvoeren, heb ik cursussen gevolgd op het gebied van articulatiestoornissen (Hodson&Paden) en communicatieve taaltherapie voor niet tot nauwelijks sprekende kinderen (CT1) en kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar (CT2).

Daarnaast heb ik zelf twee jonge kinderen, waardoor ik mij zeer bewust ben van de noodzaak om de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de behandeling.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99102786191.