Sabine Schlüter

Mijn naam is Sabine Schlüter en ik ben in 2017 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool in Rotterdam. Gedurende mijn opleiding heb ik een indruk gekregen van de diverse doelgroepen en werkvelden, maar gaat mijn voorkeur het meeste uit naar het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblematiek. Ik heb inmiddels cursussen gevolgd op het gebied van articulatiestoornissen (Hodson&Paden) en communicatieve taaltherapie.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99102786191.