Nathalie Meereboer

Ik ben Nathalie Meereboer. In 2015 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Utrecht. Na mijn afstuderen heb ik eerst waargenomen binnen diverse logopediepraktijken en op een school voor kinderen met ASS. Ik heb tijdens mijn waarnemingen veel ervaring opgedaan met het behandelen van (meertalige) kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis. In 2018 heb ik cursussen gevolgd omtrent de Oromyofunctionele Therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoonten en Fonologische articulatiestoornissen. In 2019 heb ik de vierdaagse cursus Communicatieve Taaltherapie afgerond.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99913102691.