Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitstoets Logopedie

Op 1 december 2018 heeft Kinderlogopedie Heemskerk voor de derde keer de vrijwillige kwaliteitstoets logopedie behaald.

De Kwaliteitstoets Logopedie bestaat uit 3 onderdelen:
Deel 1: Methodisch Logopedisch Handelen (dossiertoets)
Deel 2: NVLF Richtlijn
Deel 3: Organisatie van de praktijk (organisatie, privacy&veiligheid)
Op alle drie de onderdelen zijn wij positief beoordeeld door KIWA

Onze praktijk heeft ervoor gekozen de kwaliteitstoets vrijwillig aan te gaan om zo inzicht te verkrijgen over het kwaliteitsniveau van de praktijk.  En dit bleek prima in orde te zijn. Het certificaat van de kwaliteitstoets is 2 jaar geldig.

Kwaliteitsregister Paramedici
De logopedisten van Kinderlogopedie Heemskerk staan allen geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

download

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.