Kinderlogopedie

In onze praktijk worden kinderen van 0 tot en met 12 jaar behandeld met problemen in de communicatie en/of eten en drinken.

Welke problemen kunnen worden behandeld

  • Taal (bijv. laat gaan praten, in korte/onvolledige zinnen spreken, kleine woordenschat, onvoldoende taalbegrip)
  • Spraak (bijv. slissen, onduidelijk spreken, nasaliteit, schisis)
  • Mondmotoriek (bijv. open mondgedrag, slappe mondmotoriek, verkeerde slikgewoonte)
  • Problemen met auditieve functies (bijv. auditieve verwerkingsproblemen, auditief geheugen, moeite met “hakken en plakken”, rijmen)

Specialisaties

  • Preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij baby’s en (zeer) jonge kinderen)
  • Logopedie bij het Syndroom van Down
  • Logopedie bij een taalontwikkelingsstoornis
  • Oromyofunctionele therapie bij afwijkende mondgewoonten (op verwijzing van de tandarts of orthodontist)
  • Sensorische Informatieverwerkingsproblematiek

De eerste afspraak, het logopedisch onderzoek en het behandelplan
Tijdens de eerste afspraak wordt een anamnese afgenomen. Afhankelijk van de klacht zat deze kort of wat langer duren. Na de eerste afspraak volgt meestal een fase van onderzoek. Vervolgens wordt, in overleg met u, het behandelplan opgesteld. Na enkele maanden therapie zal een evaluatiemoment plaatsvinden. Als de behandeling kan worden afgesloten, wordt een eindverslag gemaakt. Tijdens de behandelingen worden oefeningen en adviezen voor thuis meegegeven. Om de behandeling met een goed resultaat af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat deze oefeningen en adviezen thuis regelmatig herhaald en toegepast worden.

Klik op onderstaande banners om meer informatie te lezen over taalontwikkeling en meertaligheid.

kindentaal

meertaligheid